Vegan in de stad VS op het platteland

Show notes

Uit eigen ervaring kunnen we beiden meedelen dat er verschil zit tussen veganistisch eten in de grote stad of in een klein dorp. We gaan ook proberen te achterhalen waarom dit verschil er is en hoe je daar mee om kunt gaan.

LINKS van deze episode

LINKS van het vegan geluid

LINKS van Rob

LINKS van Alex

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.