Interview met een vleeseter: Jakko Kruitwagen

Show notes

In dit interview gaat Rob (Alex was ziek) in gesprek met Jakko, die hij kent als vice president van de baardenclub en vleeseter. Jakko is getrouwd, heeft twee kinderen en gaat het gesprek met hem aan over normen en waarden en opvoeding. En geeft zijn kijk op de wereld en wat hij vindt dat er volgens hem moet veranderen.

LINKS van deze episode

LINKS van het vegan geluid

LINKS van Rob

LINKS van Alex

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.