Veganuary and a happy new year!

Show notes

In deze aflevering kijken we terug op een zeer bewogen 2021 en filosoferen we al weer volop over het nieuwe jaar en de kansen die dat brengt. “let food be thy medicine”

LINKS van deze Episode

LINKS van het vegan geluid

LINKS van Rob

LINKS van Alex

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.