Veganisme en conditionering

Show notes

Conditionering, dopamine, social media, artificial intelligence en EQ. Allemaal zaken waar deze tijd en generatie midden in zit. Is er een verband te maken tussen de tijdsgeest van nu en veganisme of raakt het elkaar nergens? Deze vraag stelden wij onszelf en wij denken dat er wel zeker een link is en dat onze manier van denken en doen van nu twee kanten op kan gaan (zoals altijd). Hoe gaan we hiermee om?

*LINKS van deze episode

LINKS van het vegan geluid

LINKS van Rob

LINKS van Alex

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.